Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yalnızlaşan bireylerin özellikle yaşlılık dönemlerinde bakım ve sağlık gereksinimlerinin karşılanması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda yaşlı bireylere fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık hizmeti verebilecek, etkin, verimli iletişim kurarak hayat kalitelerini yükseltebilecek çalışanlara ihtiyaç doğmuştur. Yaşlılarımızın çoğu da kendi evlerinde yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmekte, ancak evde bakım hizmeti sunacak ve güvenecekleri çalışan bulmakta güçlük çekmektedirler. Toplumun bu önemli ihtiyacına cevap vermek üzere Okulumuzun “Yaşlı Bakım Bölümü”nde her alanda nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti vermek üzere gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık personelinin yetiştirilmesi hedeflemektedir.