Vizyonumuz & Misyonumuz

DEVASA OKULLARININ AMACI

Okuyan, konuşan, düşünen, doğru kararlar verebilen, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, dil, din, ırk, sosyal katman ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın insana hizmet etmeyi bir görev bilen bilinçli, bilgili, donanımlı, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.

DEVASA OKULLARININ HEDEFİ

Geleceğini kendisi şekillendirebilen, sevgi ve içtenlikle mutlu ve başarılı bireyler yetiştiren kurumumuzun, ülkemizin yenilikçi okulları arasında olmasını sağlamak.

DEVASA OKULLARININ KURUM FELSEFESİ

Atatürk ilkelerine ve insan haklarına bağlı, milli, demokratik, laik, sosyal hukuk devletine inanan bireyler yetiştirmek,
Eğitim ve öğretim sürecinde öğrenci, öğretmen ve aileyi okulun en temel zenginliği olarak görmek,
Katılımcı, demokratik, eleştirel planlamaya inanmak,
Akademik, sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel desteklemeye dayalı bir program uygulamaktır.

DEVASA OKULLARININ EĞİTİM AYRICALIKLARI

 • Akademik yabancı dil
 • Sanat, kültür, bilim, spor alanlarında yoğun eğitim
 • Uluslararası etkinlikler
 • Meslek seçiminde doğru yönlendirme
 • Bireysel öğrenme metotlarını kullanma
 • Akademik başarı destek ve geliştirme programları
 • Sınavlara hazırlık programı
 • Düşünsel özgürlükleri önemseme
 • Dinamik öğrenim hedefleri
 • Disiplinler arası eşgüdüm
 • Toplumsal ve evrensel değerlere özen gösterme