Bölümlerimiz

Hemşire Yardımcısı

Hemşire yardımcılığı programından mezun olan öğrenciler görev aldıkları hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.Hemşire yardımcılığı bölüm öğrencileri için ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı sıralamalarına göre öğrencilerimizin sınavsız girebileceği bölümler; Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Engelli bakımı ve Rehabilitasyon, Evde Hasta Bakımı, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, İş ve uğraşı terapisi, laboratuvar teknolojisi, Laborant ve veteriner sağlık, Patoloji laboratuvar teknikleri, Perfüzyon teknikleri, Sağlık kurumları işletmeciliği, Tıbbi laboratuvar Teknikleri, Yaşlı bakımı ve tıbbi tanıtım ve pazarlama.

Sağlık Bakım Teknisyeni

Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur. Üniversiteye girişlerde alanındaki bölümler için ek puan verilmektedir.2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır.Sağlık bakım teknisyenliği bölüm öğrencileri için ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı sıralamalarına göre öğrencilerimizin sınavsız girebileceği bölümler; Acil Durum ve Afet Yönetimi Ağız ve Diş Sağlığı Ameliyathane Hizmetleri Elektronörofizyoloji İlk ve Acil Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği İş ve Uğraşı Terapisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Odyometri Otopsi Yardımcılığı Perfüzyon Teknikleri Podoloji Sağlık Kurumları İşletmeciliği.

Yaşlı Bakımı

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yalnızlaşan bireylerin özellikle yaşlılık dönemlerinde bakım ve sağlık gereksinimlerinin karşılanması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda yaşlı bireylere fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık hizmeti verebilecek, etkin, verimli iletişim kurarak hayat kalitelerini yükseltebilecek çalışanlara ihtiyaç doğmuştur. Yaşlılarımızın çoğu da kendi evlerinde yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmekte, ancak evde bakım hizmeti sunacak ve güvenecekleri çalışan bulmakta güçlük çekmektedirler. Toplumun bu önemli ihtiyacına cevap vermek üzere Okulumuzun “Yaşlı Bakım Bölümü”nde her alanda nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti vermek üzere gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık personelinin yetiştirilmesi hedeflemektedir.